Akademik Personel

BOTANİK ANABİLİM DALI

Prof. Dr. ALİ BİLGİN
Prof. Dr. SERDAR MAKBUL
Doç. Dr. NURAN DURMUŞ
Arş. Gör. SEHER GÜVEN
Dr. Öğr. Üyesi ŞULE GÜZEL