Akademik Personel

BOTANİK ANABİLİM DALI

Prof. Dr. ALİ BİLGİN
Prof. Dr. SERDAR MAKBUL
Doç. Dr. NURAN DURMUŞ
Yrd. Doç. Dr. ŞULE GÜZEL
Arş. Gör. SEHER GÜVEN